Start
Küldetésünk
Szolgáltatásaink
Az alkalmazás ismertetése
- Tanulás
- Önellenőrzés
- Vizsgázás
- Szerkesztő
- Statisztika
InformációA vizsga megszervezése és menete

A vizsga az önellenőrzéshez nagyon hasonló módon zajlik le, azonban a kérdéseket, illetve a témaköröket nem maga a tanuló választja ki, hanem a vizsgát szervező oktató (illetve munkahelyi vezető).

 

A vizsgasor összeállítása során bármely kérdés esetén megadható, hogy hány pont legyen az adott kérdésre adható pontszám. Véletlenszerűen kiválasztott kérdés esetén az adott témakörbe tartozó kérdésekhez adható meg az alappontszám, amely a nehézségi szinttől függően növekszik. Ugyancsak beállítható minden egyes kérdéshez, hogy milyen módszer szerint legyen kiértékelve (hagyományos, részpontszámos, szigorú, vagy maximalista). A kérdéshez adott beállítás mindig felülbírálja a vizsgához adott alapértelmezett értékeket. Mindezt a NetEdit modul segítségével lehet elvégezni.

 

Ugyanezen modullal a vizsgáztató folyamatosan figyelemmel kísérheti az egyes vizsgázók előrehaladását is. A vizsgáztató modul ugyanis folyamatosan jelenti, hogy a vizsgázó hány kérdést válaszolt már meg, mennyit lépett át, és mennyi van még hátra. A monitorozó programon a vizsgáztató be is avatkozhat – puskázás gyanúja esetén letilthatja a vizsgázót.

 

A NetEdit modul monitorozó funkciója leginkább helyszíni, viszonylag rövid időkorlátos vizsgák esetén hasznos, mivel a vizsgázó modul által küldött jelentéseket az alkalmazás nem tárolja, ezek mindig csak a pillanatnyi állapotot (éppen futó vizsgázó modulok állapotát) tükrözik.

 

Maga a vizsga a NetExam modul segítségével zajlik. A program a vizsga során önállóan választ a vizsgáztató által megadott témakörökbe tartozó kérdések közül. Ez különösen akkor hatékony, ha nagyobb kérdés adatbázis áll rendelkezésre. Arra is van azonban lehetőség, hogy a vizsgázók csoportokhoz legyenek hozzárendelve, és az egyazon csoportba tartozó vizsgázók pontosan ugyanazokat a kérdéseket kapják (bár nem ugyanabban a sorrendben, mivel azt a program hallgatónként összekeveri). Csoportbontásos vizsga megszervezése különösen indokolt lehet akkor, ha a kérdések tényleges bonyolultságának leírására a program által biztosított öt nehézségi szint nem elegendő. Ilyenkor az esélyegyenlőség érdekében célszerű a vizsgáztatónak kiválasztania a csoportokhoz rendelt kérdéseket. Ugyancsak hasznos lehet a csoportbontásos vizsga akkor, ha a dolgozók egy csoportja több alcsoportra osztható, és az egyes alcsoportoknak a felmérni kívánt témakör más-más aspektusaival kell tisztában lenniük.

 


A vizsgáztató és kiértékelő (NetExam) modul

 

Felhasználási céltól függően különböző típusú kérdések tehetők fel. Általános célú kérdéstípusok az egy lehetőség kiválasztása több közül, több lehetőség kiválasztása több közül, állításokkal kapcsolatos lehetőségek közül egynek vagy többnek a kiválasztása, kulcsszavak begépelésének kérése, illetve szabad szöveg begépelése. Különleges célú kérdések is léteznek (idővonal grafikon, Karnaugh-táblázat), illetve ilyenek a felhasználó által is bármikor könnyedén hozzáadhatók az alkalmazáshoz.

 

A vizsgát a program a vizsgáztató által beállított módon automatikusan azonnal kiértékeli. Az elért eredményt a hallgató csak akkor tekintheti meg, ha a vizsga befejeződött (lejárt az időkeret, vagy minden egyes vizsgázó befejezte azt). A vizsgasor összeállítása során ez a megszorítás akár ki is kapcsolható, ha a vizsgáztató véleménye szerint az értékelés azonnali megtekintése nem jár biztonsági kockázattal.


www.netskola.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!